Tử Vi Trọn Đời

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Bính Tý 1996

Nữ mạng – Bính Tý Cung CHẤN Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Bà Chúa Ngọc độ

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Ất Hợi 1995

Nữ mạng – Ất Hợi Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON HEO. Tướng tinh CON HƯƠU Bà Cửu Thiên Huyền

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997

Nữ mạng – Đinh Sửu Cung LY Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON TRÙNG Bà Chúa Ngọc độ

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Mậu Dần 1998

Nữ mạng – Mậu Dần Cung KHẢM Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON CỌP Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Kỷ Mão 1999

Nữ mạng – Kỷ Mão Cung KHÔN Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RỒNG Phật Bà Quan Âm

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Canh Thìn 2000

Nữ mạng – Canh Thìn Cung CHẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ Bà Chúa

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Tân Tỵ 2001

Nữ mạng – Tân Tỵ Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Bà Chúa Tiên

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Nhâm Ngọ 2002

Nữ mạng – Nhâm Ngọ Cung LY Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dường liễu) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CÁO Bà Cửu Thiên Huyền

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Quý Mùi 2003

Nữ mạng – Quý Mùi Cung CẤN Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON CỌP Bà Cửu Thiên Huyền

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Giáp Thân 2004

Nữ Mạng – Giáp Thân Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Ất Dậu 2005

Nữ mạng – Ất Dậu Cung CHẤN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng TỔNG QUAN: Ất Dậu

Xem bói Tử Vi Trọn Đời cho nam nữ tuổi Bính Tuất 2006

Nữ mạng TỔNG QUAN: Bính Tuất mạng Thổ số này, Ít tìm thấy ở nóc nhà mà ra. Thuận sinh mùa Hạ thì sang, Gái