Xem Năm Sinh

Bố 1990 mẹ 1994 liệu sinh con Trai năm 2018 có hợp tuổi không?

XEM NĂM SINH CON Tuổi cha Năm: Canh Ngọ Mệnh: Lộ bàng Thổ Cung: Khảm Niên mệnh năm sinh: Thủy Tuổi mẹ Năm: Giáp Tuất

Bố 1991 mẹ 1993 liệu sinh con Trai năm 2018 có hợp tuổi không?

XEM NĂM SINH CON Tuổi cha Năm: Tân Mùi Mệnh: Lộ bàng Thổ Cung: Ly Niên mệnh năm sinh: Hỏa Tuổi mẹ Năm: Quý Dậu

Bố 1989 mẹ 1992 liệu sinh con Trai năm 2018 có hợp tuổi không?

XEM NĂM SINH CON Tuổi cha Năm: Kỷ Tỵ Mệnh: Đại lâm mộc Cung: Khôn Niên mệnh năm sinh: Thổ Tuổi mẹ Năm: Nhâm Thân

Bố 1990 mẹ 1992 liệu sinh con Trai năm 2018 có hợp tuổi không?

XEM NĂM SINH CON Tuổi cha Năm: Canh Ngọ Mệnh: Lộ bàng Thổ Cung: Khảm Niên mệnh năm sinh: Thủy Tuổi mẹ Năm: Nhâm Thân