This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Năm nào là năm thời vận làm ăn của người tuổi Ngọ?

Trưng bày cóc ba chân để tiếp tục được may mắn về tiền bạc trong công việc. Loại bỏ những đồ đạc không cần thiết

Năm nào là năm thời vận làm ăn của người tuổi Sửu?

Mức độ tự tin giảm trong năm nay. Treo một chuông gió có hình hồ lô ở hướng Đông Bắc và trưng bày ông Thọ

Năm nào là năm thời vận làm ăn của người tuổi Mão?

Một năm đầy hiểm nguy. Treo chuông gió ở hướng đông để xua tan những xung đột và để kiểm soát Ngũ Hoàng đại sát.

Năm nào là năm thời vận làm ăn của người tuổi Dần?

Người tuổi Dần nên để ý đến sức khỏe và giữ tâm lý dễ chịu trong năm nay. Đặt ông Thọ ở hướng đông để

Năm nào là năm thời vận làm ăn của người tuổi Thìn?

Đây là một năm khó khăn. Nếu bạn không có tượng Phật cười, bạn có thể dùng hình ảnh của ông để hấp thụ những

Năm nào là năm thời vận làm ăn của người tuổi Tý?

Năm rất tốt cho vận may về kinh doanh. Treo tám đồng xu hoặc sáu đồng xu ở hướng Bắc để thu hút vận may


Xem Tuổi Làm Ăn 2018 – Xem Tuổi Vợ Chồng 2018 – Xem Tuổi Làm Nhà